Privacybeleid

Privacybeleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

  • Wij gebruiken patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
  • Wij delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
  • Wij bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
  • Wij houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • Wij vragen toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
  • Wij informeren patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
  • Wij informeren patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
  • Wij informeren patiënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.